5 Φεβρουαρίου 2020 Archive

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έλεγχο και Παρακολούθηση Συστημάτων Χλωρίωσης Πόσιμου Νερού

Ο Δήμος Ιάσμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο...

5 Φεβρουαρίου 2020

Read More